LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
W BIERUNIU

Grono pedagogiczne

Nauczyciele zatrudnieni w Liceum w roku szkolnym 2018/19

mgr Romuald Kubiciel
(OKE) - historia i społeczeństwo dyrektor szkoły, dyrektorlob@gmail.com

mgr Katarzyna Antosiewicz (OKE) - j. angielski, wychowawczyni klasy 1de, ka2ant@o2.pl

mgr Karolina Berger - WF, WDŻ, EDB, karolinabe@interia.pl

mgr Bożena Boduch-Gorczyca (OKE) - j. polski, wiedza o kulturze, beduch@wp.pl

mgr Beata Brysz (OKE) - chemia, oligofrenopedagog, (nauczyciel - bibliotekarz), atalo@op.pl

mgr Piotr Gorczyca (OKE) - informatyka, OPI, podstawy przedsiębiorczości, lobier(małpa)wp.pl

mgr Irena Iskra - WF, irenaiskra@onet.eu

dr Dagmara Jezierska (OKE) - j. polski, wychowawczyni klasy 3ef, dagamit@wp.pl

ks. mgr Kamil Kiełkowski - religia, k.kielkowski1991@gmail.com

mgr Magdalena Króliczek-Pliszka - nauczyciel - bibliotekarz, maakp@poczta.onet.pl

mgr Monika Margol (OKE) - j. niemiecki, podstawy przedsiębiorczości, monikamargol@gmail.com

mgr Hanna Miranda - j. hiszpański, hana1111@interia.pl

mgr Joanna Motyka (OKE) - j. angielski, motykajoanna100@gmail.com

mgr Anna Mucha (OKE) - geografia, przyroda, logopeda, oligofrenopedagog, wychowawczyni klasy 1b, a.mucha@interia.eu

mgr Magdalena Padlewska-Berger (OKE) - j. polski, (j. angielski), magdalena.berger@gmail.com

mgr Agnieszka Pasierbek-Nieckarz (OKE) - j. angielski, wychowawczyni klasy 1c, amnieckarz@interia.pl

mgr Elżbieta Penczek (OKE) - j. angielski, wychowawczyni klasy 2efg, penela@o2.pl

mgr Robert Romantowski-Tomosz - WOS, historia, historia i społeczeństwo, oligofrenopedagog, pedagog specjalny w zakresie autyzmu i Zespołu Aspergera, doradca zawodowy, informatyka, rrtlob@gmail.com

mgr Iwona Rozmus - historia, oligofrenopedagog, pedagog specjalny w zakresie autyzmu i Zespołu Aspergera, iwona.rs@op.pl

mgr Jolanta Saller - pedagog, rewalidacja i terapia pedagogiczna, terapeuta biofeedback, jksaller@wp.pl

mgr Wioleta Siodłok - fizyka, fizyka medyczna, (chemia), wychowawczyni klasy 2c, wiola_siodlok@o2.pl

ks. mgr Łukasz Skiba - religia, skibalukasz@interia.pl

mgr Aleksandra Skórzewska (OKE) - j. niemiecki, surdopedagog, pedagog specjalny w zakresie autyzmu i Zespołu Aspergera, wychowawczyni klasy 3bd, olaskorzewska@op.pl

mgr Joanna Sołtysik - j. łaciński, jmsoltysik@gmail.com

mgr Aleksandra Stachoń (OKE) - biologia, oligofrenopedagog, (WDŻ), wychowawczyni klasy 3cg, stachon.aleksandra@gmail.com

mgr Zbigniew Stobiński - WF, stobi2010@wp.pl

mgr Jolanta Tarajkowska (OKE) - matematyka, praktyczna matematyka, wychowawczyni klasy 2bd, taraje@wp.pl

mgr Joanna Tlałka (OKE) - j. rosyjski, oligofrenopedagog, pedagog specjalny w zakresie autyzmu i Zespołu Aspergera, joanna22@interia.pl

mgr Barbara Wiśniowska (OKE) - matematyka, praktyczna matematyka, bashia@interia.pl

mgr inż. Aldona Żołneczko, (OKE) - matematyka, praktyczna matematyka, wychowawczyni klasy 1f, aldonazol27@wp.pl

 

kolor niebieski - absolwenci Liceum

(OKE) - Egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej