LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Sukcesy naszego Liceum prezentowane na XXIX Sesji Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

27 października br odbyła się XXIX Sesja Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego poświęcona edukacji w powiecie bieruńsko-lędzińskim, podczas której prezentowane były informacje na temat funkcjonowania szkół powiatowych i omawiane były sprawy dotyczące oświaty.

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Bieruniu p. Romuald Kubiciel również miał okazję przedstawić Wysokiej Radzie prezentację, w której zapoznał Panie i Panów Radnych z tegorocznymi – jak zwykle wysokimi - wynikami matury, bardzo dobrymi wynikami rekrutacji do szkoły, działalnością dydaktyczno-wychowawczą i osiągnięciami.
Poinformował również o powstaniu w szkole Pracowni Specjalistycznej Pomocy Pedagogicznej, wyposażonej w najnowocześniejszy sprzęt i pomoce dydaktyczne.