LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Ostatni dzwonek dla Maturzystów

26 kwietnia Maturzyści rocznika 2024 zakończyli naukę w liceum, co było okazją do niezwykle wzruszającej i pięknej uroczystości,

podczas której naszym uczniom towarzyszyli oprócz nauczycieli i młodszych kolegów z klas trzecich również rodzice oraz zaproszeni goście.

W tym roku zestawienie statystyczne wygląda następująco:

  • 101 absolwentów
  • 21 absolwentów kończących szkołę z wyróżnieniem
  • 3 absolwentów wyróżnionych Szkolnym Laurem Sapere Aude
  • w sumie: 7252 absolwentów w historii szkoły

Nagrody dla wyróżniających się uczniów ufundowała Rada Rodziców. Najlepsi absolwenci wyróżnieni zostali nagrodami Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego. Nagrody również przekazał Pan Krystian Grzesica Burmistrz Bierunia.

Dyrektor szkoły Pan Romuald Kubiciel z wiersza Cypriana Kamila Norwida uczynił życzenia dla uczniów, a motto przemówienia mogłyby stanowić słowa z pierwszej strofy:

Jest sztuka jedna, co jak słońce w niebie
Świeci, nad wiekiem:
(...) być człowiekiem!

“Sztukę, o której mowa w wierszu – dzisiaj ukończyliście, wieńcząc czteroletnią przygodę z Liceum w Bieruniu, ale rozpoczynacie słoneczny, jedyny i unikalny dla każdego z Was spektakl słońca podążającego na nieboskłonie, idziecie dalej... ku życiu”. Te słowa były jednymi z wielu wzniosłych i wzruszających, które usłyszeliśmy w czasie przemówienia Pana Dyrektora.

Podczas naszej uroczystości podziękowaliśmy również Panu Bernardowi Bednorzowi, Staroście Bieruńsko-Lędzińskiemu - absolwentowi szkoły - za 13 lat życzliwości i efektywnej opieki nad szkołą. Była to również okazja, aby podziękować Pani Katarzynie Grzywacz, Przewodniczącej Rady Rodziców za wieloletnią, owocną pracę i zaangażowanie w pracę na rzecz społeczności szkolnej.
(fotorelacja zdjęcia K. Krawczyk)