LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Tkanki bez tajemnic

W dniu 19 kwietnia uczniowie klasy 3D o profilu biologiczno- chemicznym kolejny raz zagościli w murach Wydziału Biologii Uniwersytetu Śląskiego.

Tym razem uczestniczyli w zajęciach z mikroskopowania. Tematem były tkanki zwierzęce. Ćwiczenia laboratoryjne prowadzone przez dr Annę Urbisz – pracownika naukowego wydziału oraz absolwentkę naszego licem były doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy. Uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób są przygotowywane preparaty mikroskopowe. Mieli również możliwość obserwacji komórek i tkanek przy pomocy mikroskopu świetlnego i elektronowego.