LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

OFERTA EDUKACYJNA LO IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W BIERUNIU NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Bieruniu informuje,

że oferta edukacyjna szkoły na rok 2023/2024 skierowana do uczniów klas ósmych szkół podstawowych, obejmuje:
- klasy lub grupy z przedmiotami realizowanymi wg programu rozszerzonego:

  1. matematyka-informatyka
  2. matematyka-fizyka
  3. matematyka-geografia
  4. matematyka-biologia
  5. matematyka-historia
  6. geografia-wiedza o społeczeństwie (nowość)
  7. biologia-chemia
  8. język polski-wiedza o społeczeństwie
  9. język polski – język angielski - filozofia

- możliwość wyboru dwóch języków obcych (niezależnie od wyboru klasy) spośród: języka angielskiego, języka hiszpańskiego, języka niemieckiego i języka rosyjskiego

- możliwość wyboru przez ucznia poziomu nauczania języków obcych (niezależnie od wybranej klasy – za wyjątkiem klasy: j. polski, j. angielski – filozofia, w której język angielski jest realizowany wyłącznie wg programu rozszerzonego)

Załączniki
1. Szkolna Procedura Rekrutacyjna na rok 2023/2024
2. Rozporządzenie MEiN o rekrutacji z dnia 18 listopada 2022 r.
3. Pismo Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

Więcej informacji TUTAJ