LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

SZKOLNA PROCEDURA REKRUTACYJNA

§ 1. Postanowienia ogólne

  1. Szkolna Procedura Rekrutacyjna nie dotyczy przyjęcia kandydata do szkoły w trakcie roku szkolnego. W tym przypadku decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.
  2. Szkolna Procedura Rekrutacyjna określa kryteria przyjmowania kandydatów do szkoły, tryb postępowania rekrutacyjnego, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zakres uprawnień i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej.

Szczegóły tutaj w dokumencie PDF ...

Plakat