LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Cztery razy odśpiewano Hymn

Uroczystość inaugurująca rok szkolny 2020, która odbyła się w Hali Sportowej BOSiR przy liceum – była inne niż wszystkie dotychczasowe.

Panująca epidemia wymogła podział uczniów na grupy oraz mniejszy niż zwykle rozmach imprezy. Dyrektor Liceum – Romuald Kubiciel przywitał serdecznie uczniów klas pierwszych, którym zostali przedstawieni wychowawcy, następnie drugoklasistów, potem najstarszych licealistów. Uczniom przekazane zostały informacje o organizacji roku szkolnego, zmianach w gronie nauczycielskim (zakończyła pracę w szkole p. prof. Joanna Motyka – nauczyciel języka angielskiego), przywitano nowozatrudnionych nauczycieli: p prof. Annę Chyrę – nauczyciela fizyki i chemii, p. prof. Barbarę Żmiję – nauczyciela historii i wosu oraz p. prof. Dorotę Malinowską – nauczyciela języka angielskiego, przedstawiono zasady bezpieczeństwa w roku szkolnym 2020/2021.
Podczas spotkania został podsumowany poprzedni rok, a uczniom, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce - jest ich aż 84 -, wręczono nagrody, które powinni byli otrzymać w czerwcu.
O 12.30 do szkoły zostali zaproszeni absolwenci rocznika 2020 wraz z rodzicami. Na pożegnanie otrzymali pamiątki ufundowane przez Radę Rodziców. 18 z nich ukończyło szkołę  z wyróżnieniem, w tym trzem najlepszym absolwentom: Sonii Krzykawskiej, Bartłomiejowi Blasze i Sarze Miernik – laureatom dyplomu Sapere Aude AD 2020 wręczono nagrody ufundowane przez Starostę Bieruńsko-Lędzińskiego.
Ponadto Przewodniczący Stowarzyszenia Miłośników 600 Letniego Bierunia, były dyrektor naszego Liceum p. Józef Berger, przekazał najlepszej tegorocznej absolwentce szkoły Sonii Krzykawskiej dyplom i nagrodę pieniężną ufundowaną przez Stowarzyszenie. Dyrektor pogratulował także ponadprzeciętnych wyników uzyskanych przez tegorocznych maturzystów.
Na koniec tej bardzo wzruszającej uroczystości, podczas której w poczcie sztandarowym byli – już po raz ostatni – absolwenci szkoły zabrzmiał, stary, ręczny i wysłużony dzwonek szkolny… tak na pożegnanie, wspaniałą przyszłość  i dobre wspomnienia ze szkoły.