LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Nasza uczennica wydała książkę

Michalina Tomasiewicz z kl. 2C, pod opieką p. prof. Dagmary Jezierskiej, została laureatką II edycji Wojewódzkiego Konkursu Prozatorskiego „Straszki Śląskie – bohaterowie legend, bajek i przywiarek” zorganizowanego przez Miejski Dom Kultury „Południe” w Katowicach.

Nagrodą w tym konkursie była publikacja nagrodzonego opowiadania w formie wydawnictwa zbiorowego, opatrzonego pięknymi ilustracjami. Gotowe dzieło właśnie do nas dotarło i możecie je podziwiać w szkolnej bibliotece. Zachęcamy do lektury i gratulujemy autorce. To być może pierwszy krok do przyszłej kariery pisarskiej!