LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Poznaj krew

W środę 17 października, jak co roku, klasa trzecia o profilu biologiczno- chemicznym wybrała się pod opieką pani Karoliny Berger i Aleksandry Stachoń na wycieczkę do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.

Przewodnikiem po Centrum była pani mgr Alina Ratajczak. Uczniowie dowiedzieli się, co dzieje się z krwią po jej oddaniu oraz jakie kryteria należy spełnić, aby zostać dawcą. Na początku zobaczyli laboratorium, gdzie poznali jak bada się krew oraz pod kontem jakich chorób. W dziale dawców czyli punkcie poboru krwi, mogli zobaczyć jak jest ona oddawana. Następnie byli w punkcie transportowym, w którym krew jest przekazywana do 167 szpitali i klinik regionu śląskiego. Codziennie wydawanych jest do szpitalnych Banków Krwi ponad 250 litrów tego cennego leku.
Na koniec odwiedzili Bank Tkanek, w którym dowiedzieli się w jaki sposób hodowane są tkanki. Pan dr Henryk Bursig kierownik tego miejsca przedstawił wiele ciekawostek dotyczących hodowli i pozyskiwania tkanek oraz aspekty prawne.
Wizyta w Centrum Krwiodawstwa rozwiała wszelkie wątpliwości dotyczące oddawania krwi czy rejestracji w Banku Dawców Szpiku Kostnego. Krew jest bezcenna, dlatego warto zostać dawcą!
Tekst: Maciej Chromy
Zdjęcia: Natalia Czarnynoga