LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Wojewódzki Laur dla naszej autorki "Bajek po Śląsku"

Michalina Tomasiewicz, uczennica klasy 1C, pod kierunkiem p. Dagmary Jezierskiej zdobyła III nagrodę w II edycji Wojewódzkiego Konkursu Prozatorskiego „Śląskie straszki – bohaterowie legend, bajek i przywiarek”, organizowanego przez Miejski Domu Kultury „Południe” w Katowicach.

Celem konkursu było zachęcenie twórców amatorów pisarstwa do stworzenia krótkiej formy literackiej – bajki lub baśni o treściach opierających się na tradycjach kultury śląskiej. Taka praca literacka ma przyczynić się do wzbogacenia folkloru śląskiego poprzez uczynienie straszków śląskich bohaterami ciekawych historii.
Nagrody rzeczowe nie są jedynym wyróżnieniem dla Michaliny – jej praca, wraz z innymi nagrodzonymi, zostanie wydana w formie książki opatrzonej ilustracjami dzieci i młodzieży. Zostanie ona także zaproszona do udziału w imprezie podsumowującej tegoroczny projekt „Straszki śląskie”, by móc opowiedzieć o pracy nad tekstem.
Zachęcamy do zapoznania się z nagrodzonym tekstem.