LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
W BIERUNIU

Zapytaj absolwenta

Interesuje Cię konkretny kierunek studiów? Potrzebujesz informacji, których nie możesz znaleźć na stronie internetowej uczelni ani w informatorze?
Najlepiej zapytaj naszego absolwenta.Poniżej lista osób, które studiują (studiowały) i chcą się podzielić wiedzą na temat swojej uczelni, wydziału, kierunku.

Absolwenci 2014

 • Dawid Nyderek - obecnie studiujący na Wydziale Inżynierii Biomedycznej w Politechnice Śląskiej w Gliwicach, kierunek Inżynieria Biomedyczna - dawid.nyderek@gmail.com

Absolwenci 2011

 • Joanna Gorczyca - Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie. Studia cywilne, kierunek nawigacja. - jogorczyca@gmail.com
 • Kamil Kubica - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Kierunek: Automatyka i Robotyka. - k.kubica92@gmail.com

 Absolwenci 2010

 • Artur Kończalski - Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi. Filologia japońska. - arturkonczalski@gmail.com

 
Absolwenci 2009

 • Mateusz Byczek: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Kierunek: Górnictwo i geologia. - mateusz.byczek@gmail.com
 • Mateusz Kraczla: Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Mechaniczny Technologiczny. - mateuszkraczla@gmail.com

 

Absolwenci 2008

 • Paweł Gniza - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii. Kierunek: Górnictwo i geologia. - pawel.gniza@gmail.com
 • Jan Pioskowik: Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Filologiczny. Kierunek Filologia polska. - dzonex@interia.pl

 

Absolwenci 2007

 • Grzegorz Loska - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, kierunek Mechanika i Budowa Maszyn - grzegorzloska@gmail.com
 • Beata Ryszka (z domu Chroszcz) - ukończyła studia magisterskie na UŚ wydział Pedagogiki i Psychologii specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Nauczyciel w Szkole Podstawowej w Lędzinach.  Chętnie podzieli się swoją wiedzą na temat studiów i pracy w szkolnictwie - ryszka.beata@interia.pl

 

Absolwenci 2006

 • Przemysław Wyszkowski - 2006 - 2011: studia jednolite magisterskie, Akademia Górniczo-Hutniczna w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Kierunek Informatyka. Od 2011 roku studia doktoranckie w dyscyplinie Informatyka na tym samym wydziale. - pw@agh.edu.pl

 

Absolwenci 2005

 • Paweł Moryc - 2005 - 2010 - Politechnika Śląska w Gliwicach, wydział chemiczny, mgr inż. Technologii Chemicznej. Pracownik Instytutu Nawozów Sztucznych "IChN" w Gliwicach. - kontakt@pawelmoryc.pl

 

Absolwenci 2004

 • Adrian Kowalik - 2004-2010: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, wydział lekarski, kierunek: lekarz. 2010-2011: Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: Zarządzanie w ochronie zdrowia w warunkach integracji z Unią Europejską, studia podyplomowe. 2011-2015: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - studia doktoranckie. - adriankowalik@gmail.com


Jeśli jesteś naszym absolwentem, ukończyłeś co najmniej pierwszy rok studiów i chciałbyś się podzielić informacjami z naszymi uczniami napisz - lobier@wp.pl. Jeśli zacząłeś już pracować, pochwal się. Pomóż innym.