LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
W BIERUNIU

Odbiór Świadectw Dojrzałości

Świadectwa Dojrzałości odebrać można w sekretariacie szkoły w godzinach od 08:00 do 14:00 za okazaniem dowodu osobistego.

Upoważnienie do odbioru.