LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
W BIERUNIU

Uwaga maturzyści!

Dla osób które w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną będą obowiązane przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego

oraz osób które są zobowiązane przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej
w szkole MOGĄ BYĆ ZORGANIZOWANE EGZAMINY USTNE.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU O EGZAMIN USTNY DO 25 MAJA 2020 R.
SZCZEGÓŁY TUTAJ