LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
W BIERUNIU

Ogłoszenie dla maturzystów

W dniach 6-21 maja w naszej szkole trwają matury. Początek egzaminu 9.00 lub 14.00.
Egzaminy z j. polskiego i matematyki PP i j. angielskiego organizowane są w sali gimnastycznej i salach I piętra.

Pozostałe w sali gimnastycznej i salach II piętra. Odpowiednio wcześniej proszę sprawdzić salę i godzinę rozpoczęcia egzaminu.
Na pół godziny przed egzaminem (sala gimnastyczna 45 minut przed) odbędzie się losowanie miejsc.
Każdy uczeń musi mieć ze sobą:
1. Dowód osobisty!!! lub inny dokument
2. Czarny długopis – ołówek wykluczony !!!
3. Przybory w folii - tylko dopuszczone pomoce :
- matematyka – linijka, cyrkiel
- biologia, chemia, fizyka, – linijka
- geografia - linijka, lupa
- historia – lupa

Szkoła zapewnia kalkulatory, tablice wzorów na matematykę, fizykę, biologię i chemię i słowniki na język polski

Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia telefonu komórkowego lub innego urządzenia telekomunikacyjnego (również na egzaminy ustne)

Egzamin ustny:
Proszę sprawdzić na liście na II piętrze godzinę egzaminu i przyjść odpowiednio wcześnie. Wyniki egzaminów ustnych są w tym samym dniu
Wyniki matur pisemnych – świadectwa (4 lipca) w szkole.
W tym samym dniu w Serwisie dla maturzystów na stronie OKE, obowiązują stare hasła. W razie zagubienia hasła proszę zgłosić się do p. Żołneczko

POWODZENIA