LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
W BIERUNIU

Szkolny Konkurs Kaligraficzny w J. Rosyjskim

Zapraszam wszystkich uczących się języka rosyjskiego, a także potrafiących pisać po rosyjsku, do wzięcia udziału w III Szkolnym Konkursie Kaligraficznym w Języku Rosyjskim.
Celem konkursu jest:

 • doskonalenie sztuki pięknego pisania,
 • uwrażliwienie na dbałość o kształtne pismo i poprawne łączenie liter w języku rosyjskim,
 • rozwijanie motywacji do nauki języka rosyjskiego,
 • wyrabianie cierpliwości i dokładności
 • kształtowanie dbałości o charakter pisma,
 • popularyzacja poezji rosyjskiej

 Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest odręczne przepisanie tekstu (wiersz „Piosenka o robaku” Bułata Okudżawy):

 • piórem stalówkowym,
 • dużymi literami,
 • na dowolnym gładkim papierze o formacie A-4.

Dopuszcza się wykonanie wszelkich ozdobników do tekstu, zależnie od inwencji twórczej ucznia. Tekst poniżej.
Przepisany tekst należy złożyć do organizatora konkursu (nauczyciel j. rosyjskiego Joanna Tlałka) w opisanej  (imię, nazwisko, klasa), zaklejonej  kopercie formatu A-4 w nieprzekraczalnym terminie – 8 grudnia 2017r.
Jury, po dokonaniu oceny prac, wyłoni Mistrza Kaligrafii Rosyjskiej LO Bieruń oraz przyzna IIi III miejsce.
Dopuszcza się nagrody w formie wyróżnień.


Uwaga!!! W konkursie nie mogą brać udziału laureaci poprzednich edycji.

Ocenie będzie podlegać:

 • staranność
 • bezbłędność
 • estetyka
 • poprawność łączenia liter
 • inwencja twórcza w zakresie ozdobników

 Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody. Serdecznie zapraszam
Joanna Tlałka